درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 

 
 
لیست الکترونیکی دبیران با قابلیت ثبت ارزشیابی های کلاسی به صورت توصیف
 
تعریف آزمون با قابلیت انتخاب درس و سرفصل های تعریف شده
 
تعریف و صدور انواع کارنامه از قبیل توصیفی ، نمره ای و کلاسی
 
ارائه انواع گزارشات و نمودارهای مدیریتی( کارنامه مادر، گزارشات فراوانی و ...)
 
امکان سفارشی سازی دفتر روزنگار مطابق نظر مدرسه
 
گزارشات متنوع دفتر روزنگار نظیر : گزارشات روزانه، گزارش دانش آموزی و ...
 
نمایش دفتر روزنگار و اطلاعات آموزشی و انضباطی دانش آموزان در پنل اولیا
 
امکان ثبت جلسات مشاوره دانش آموزان و اولیا
 
امکان طراحی فرم های مشاوره ای جهت جمع آوری اطلاعات دانش آموزان
 
ثبت رویدادهای کلاسی شامل گزارش عملکرد ، تکالیف و آزمون ها
 
قابلیت انتقال اطلاعات از نرم افزارهای دانا و سناد
 
امکان ارسال فایل تکالیف توسط دانش آموزان
 
بوفه الکترونیک با قابلیت شارژ آنلاین و ارائه انواع گزارشات
 
و ... .
  سفارش محصول
توضیحات امکانات