درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   طراحی و پیاده سازی نرم افزار سمان تدبیر (سیستم مدیریت اموال نفت)

شرکت بهسامان تدبیر نرم افزار "سمان تدبیر" (سیستم مدیریت اموال نفت) را طراحی و پیاده سازی نموده است.

این نرم افزار به سفارش شرکت خطوط لوله و مخابرات شرکت ملی نفت طراحی شده و در اختیار این شرکت قرار گرفته است.
 چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵