درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری به جمع مشتریان نرم افزار آموزیار پیوستند
مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری

مجموعه مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری شامل 38 مدرسه در 11 استان کشور به جمع مشتریان نرم افزار آموزیار پیوستند و از این پس از خدمات این نرم افزار استفاده خواهند کرد.

همچنین سامانه تجمیع اطلاعات نرم افزار آموزیار نیز برای سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری راه اندازی گردید.
 دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵