درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   بازدید مسئولین وزارت آموزش و پرورش از غرفه شرکت بهسامان تدبیر
مدیران و مسئولین ارشد وزارت آموزش و پرورش از غرفه شرکت بهسامان تدبیر در جشنواره فاوای این وزارت خانه بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های شرکت بهسامان تدبیر در زمینه هوشمندسازی مدارس قرار گرفتند. آقایان سحرخیز (معاونت محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش)، نوری (معاوت محترم IT وزارت آموزش و پرورش)، یزدیخواه (مدیر محترم اداره کل آپ شهر تهران)، حسینی (معاونت محترم آموزشی اداره کل آپ شهر تهران)، زارعی، رسول نیا (رئیس فاوای اداره کل آپ شهر تهران) و سایر مسئولین وزارت آموزش و پرورش با حضور در غرفه شرکت ضمن بازدید از آخرین نسخه نرم افزار آموزیار، با نسل جدید محصولات شرکت بهسامان تدبیر آشنا شدند. در این دیدارها مدیران شرکت بهسامان تدبیر ضمن خوش آمد گویی به مهمانان محترم به بیان فعالیتهای شرکت بهسامان تدبیر در زمینه هوشمندسازی مدارس پرداخته و با استقبال از نقطه نظرات ایشان، آمادگی خود را جهت همکاری هرچه بیشتر در رشد و تعالی مدارس هوشمند اعلام کردند.

جناب آقای سحرخیز (معاونت محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش )

جناب آقای سحرخیز و جناب آقای حسینی (معاونت محترم آموزشی اداره کل آپ شهر تهران)

جناب آقای سحرخیز و جناب آقای حسینی

جناب آقای یزدیخواه (مدیر محترم اداره کل آپ شهر تهران)

جناب آقایان یزدیخواه (مدیر محترم اداره کل آپ شهر تهران) و رسول نیا (رئیس فاوای اداره کل آپ شهر تهران)

جناب آقای یزدیخواه (مدیر محترم اداره کل آپ شهر تهران)

جناب آقایان یزدیخواه، حسینی و زارعی

جناب آقای نوری (معاوت محترم IT وزارت آموزش و پرورش)

جناب آقای رسول نیا (رئیس فاوای اداره کل آپ شهر تهران)


جناب آقای خالقی (رئیس محترم منطقه 16 آپ شهر تهران)

 سه‌شنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲