درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   قابل توجه مدارس راهنمایی سراسر کشور
نرم افزار آموزیار
تغییر در نحوه معدل گیری در نرم افزار پژوهش و بروزرسانی نرم افزار آموزیار
نظر به تغییر نگارش در نرم افزار ارزیابی رسمی آموزش و پرورش ویژه مقطع راهنمایی در روش محاسبه معدل ، بایستی به دریافت و اجرای فایل «بروزرسان راهنمایی» اقدام نمایید.                                                  
                                                                                                                                واحد پشتیبانی
                                                                                                                           شرکت بهسامان تدبیر
 یکشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۱