درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   خبر مهم: جدیدترین نگارش مبدل دانا
مبدل دانا
با توجه به تغییرات مکرر نرم افزار های دانا و آموز توسط شرکت پژوهش (وابسته به آ.پ)، پیش از انتقال اطلاعات از طریق نرم افزار مبدل دانا، اقدامات زیر را انجام دهید:
1) به روزرسانی نرم افزار دانا و آموز
    طبق روال همیشگی، نرم افزار دانا/آموز مدرسه خود را به روز رسانی نمایید.
2) دریافت آخرین نسخه نرم افزار مبدل دانا
     دریافت آخرین نسخه، جهت دانا/آموز تحت DOS
     دریافت آخرین نسخه، جهت دانا/آموز تحت Windows
 چهارشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۱