درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   بیش از 1900 مدرسه به نرم افزار آموزیار مجهز شدند
آموزیار
با عنایات الهی نرم افزار آموزیار به عنوان نرم افزار اتوماسیون مدارس بر اساس مدیریت یکپارچه اطلاعات (نقشه راه مدارس هوشمند) مورد پذیرش بسیاری از مدارس سراسر کشور واقع شده است به طوری که تا پایان سال1390 تعداد مدارس مجهز به این نرم افزار به بیش از 1900مدرسه رسید.
 دوشنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۱