درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   شركت بهسامان تدبیر به عنوان مجری طرح هوشمند سازی مدارس تهران انتخاب شد
مدارس هوشمند
طی تفاهم انجام شده با اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، شركت بهسامان تدبیر به عنوان مجری طرح هوشمند سازی این كلان شهر انتخاب گردید. این طرح در جهت تبدیل مدارس شهر تهران به مدرسه هوشمند در قدم اول و تمامی مدارس كشور در قدم های بعدی انجام گرفته است. طی این تفاهم نامه نرم افزار آموزیار به عنوان اتوماسیون اداری آموزشی (كه گام اول در رسیدن به مدرسه هوشمند می باشد) انتخاب گردید و هم اكنون در 150 مدرسه این شهر به صورت پایلوت نصب گردیده است.
 یکشنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۸۹