درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 
   معرفی شرکت دانش بنیان بهسامان تدبیر از شبکه افق

دیده شو مجموعه مستندی است درباره شرکت های دانش بنیان ایرانی که در حوزه های مختلف مشغول فعالیت هستند و هر یک نقش مهمی در خودکفایی کشورمان در زمینه های تخصصی خود دارند.
در این قسمت گزارش مستندی از شرکت بهسامان تدبیر و نرم افزار مدبر تهیه شده که به ایده شکل گیری، نحوه شروع کار و دستاوردهای آن اشاره دارد.

 یکشنبه, ۱۲ آبان ۱۳۹۸